Gruehagen

Gruehagen er det første store feltet vi i JAMO Eiendomsutvikling AS har gjennomført.

Her ble det bygget 13 eneboliger i kjede, 3+3+3+4 stk og 6 leiligheter i et bygg. Hele prosjektet ble gjennomført på under 2 år fra første spiker til siste hus ble levert.

Alle husene er «plassbygd», det vil si bygget i vanlig reisverk på stedet. Vi har hatt full kontroll på hele byggeprosessen fra a til å. Vi har tilknyttet oss lokale håndtverkere både på grave entreprenør, elektriker, maler/gulvbelegg og rørlegger.

JAMO Eiendomsutvikling AS bruker tømrere fra egne firmaer , Eiendomsservice-Øst AS og Byggmester Morten Andersen AS. Dette gjør at vi har full kontroll på alle sider av byggeprosjektet.